Fakta om Musik på Engen

* "Musik på Engen" er en musikfestival der foregår i weekenden den 27.-29. august 2010 på Damhusengen ved iskiosken.
* Programmet dækker en række forskellige musikgenrer, og musikere og sangere er  i vid udstrækning forankret i lokalmiljøet.
* Gratis entré.
* Salg af øl og vand.
* "Musikpå Engen" blev første gang afholdt i 2008.
* Festivalledelsen består i år af Freddy Christiansen, Finn Nesgaard , Henning Foss, Svend Aage Jacobsen og Julie Wolfsberg Oscilowski.
* Festivalen er støttet af Vanløse Lokaludvalg, Vanløse Jazzklub, Vanløse Børne- og Ungdomscenter og Vanløse Idræts Forening.